ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์

 

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์